امروز: جمعه 02 آبان 1399 برابر با 23 اکتبر 2020

رشت تا ۴ سال دیگرمقصد گردشگری می شود

  • یکشنبه, 14 آبان 1396
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

نمایشگاه مطبوعات امسال میزبان چهره های مختلفی بود. یکی از آنها شهردار رشت بود که با حضور در غرفه روزنامه همشهری ضمن دیدار با مسئولان غرفه به سوالات آنان در خصوص مباحث توسعه ای رشت پاسخ داد. وی در گفته هایش تاکید دارد می توان با حرکت درست و اصولی به آینده و نگاه به طرفیت های موجود، رشت را هم شهر گردشگرپذیر کشور کرد.

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس در این گپ و گفت آمده است:

در رابطه با اینکه پروژه هایی در حوزه شهری رشت در حال اجرایی شدن است سمت و سوی اهداف شما در این باره چیست؟

ابتدا به مناسب ۱۳ اکتبر روز جهانی شهرها تبریک می گویم . قرار است ما کیفیت زندگی و نقش شهروند را در شهر باهم ببینم و فقط به دنبال ساختار و کالبد نباشیم. از نگاهشهرهای اسلامی که مسئولیت ریاست مجمع شهرهای اسلامی به عهده ما قراردارد باید معنویت را از نگاهشهروندان شهرهای اسلامی معنی دار ببینیم.

در شهر رشت برنامه چشم اندازی که تعریف کردیم این است که این شهر مقصد گردشگری باشد و همه زیر ساخت هایی که در این باره تعریف می شود و همه اهداف و ماموریت های ما باید حول محور حوزه گردشگری حرکت کند. چون صاحب یک نعمت خدادادی هستیم و سالیانه ۳۶ میلیون نفر به عنوان گردشگر وارد استان گیلان می شوند. باید ببینیم چقدر موفق هستیم و موفق خواهیم بود کهبتوانیم از این۳۶ میلیون نفر در صنعت گردشگری استفاده کرده و جاذب گردشگر باشیم. باید بپذیریم که گردشگری این قابلیت را دارد که اکثر دغدغه های کشور از نگاه اقتصاد ، اشتغال و خلق ثروت را رقم بزند، در کشوری که صنایع دیگرش فعال نیست.

در کشور چین می بینیم که در سال ۲۰۱۵ دومین جایگاه اقتصادی جهان را دارد و همه صنایع درآن فعال هستند اما صنعت گردشگری ۳/۹ دهم درصد از تولید ناخالص ملی را به خودش اختصاص می دهد. اما در ایران با توجه به رکود صنایع و شرایط طبیعی و تاریخی ویژه ای که دارد و بخصوص شهرهای شمال به صورت ویژه تر، صنعت گردشگریقابلیت پایه بودنو پیشاهنگی را دارد و لذا همه فعالیت هایما برای فراهم کردن فضا برای جذب گردشگر است.

شما به موضوع گردشگری اشاره می کنید. طبق پیش بینی که در کل دنیا کردندصنعتی مانند بیمه در ده سال اخیر ورشکسته استاما صنعت گردشگری دقیقا برعکس می آید جزو سه یا چهار شغل پر درآمد قرار می گیرد. به خصوص در کشورما که دارای جاذبه های زیادی است. چند سال زمان می خواهد که رشت به نقطه ایده آل دراین صنعت برسد؟

اشاره کردم ما صاحب یک نعمت خدادای هستیم. باید شهرهایی را برای جذب گردشگر آماده کنیم. در قزوین برای این کار ۹ سال وقت و زمان گذاشتم که گردشگر عبوری نباشد و وارد شهر شود. شهر رشت خواسته یا ناخواسته مقصد است. استان گیلان با وجود اینکه ۳۶ میلیون نفر گردشگر را پذیراست ولی شهر رشت به عنوان بزرگترین شهر استان و شمالی کشور با حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت چقدر جاذب است؟ باید نقاطی ایجاد کنیم و فعالیت های عمرانی و زیر ساخت هایی انجام دهیم که این جذابیت تولید شود.

پس ما کار سختی در پیش نداریم. در سال ۲۰۱۵ رشت در رابطه با صنایع غذا و خوراک شناسی جزو شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک شناسی شده است. ۱۷۰ تا ۲۳۰ نوع غذای محلی دراین شهر وجود دارد. لازم است در ورودی های شهر چه در بیلبوردها و چه با اپپلیکشن هایی که روی موبایل ها داریم بتوانیم غذاهای سنتی شهر رشت که در یونسکو به ثبت رسیدهرا به گردشگران معرفی کنیم و بگوییم پذیرای شما هستیم.من اطمینان دارم که جاذب گردشگر خواهیم بود. بزرگترین تالاب درون شهری خاورمیانه، بازار و صنایع دستی و محصولات کشاورزی ارگانیک که در رشت وجود دارد همه ویژگی هایی است که قابلیت جذب گردشگر دارد. باید در این نقاط کارکنیم. برای گردشگری مطالعات زیادیبرای شهر رشت انجام دادیم اما پیوند قطعات پازل در کنار هم را در قالب یک برنامه چشم انداز دیدیم و روی آن فعالیت می کنیم و قرار است بر اساس برنامه چشم انداز مقصد باشیم.

برنامه چشم انداز چند ساله است؟

برنامه چشم انداز ۵ ساله است و من فکر می کنم که می توانیم در این برنامه موفق باشیم.

چند سال از برنامه گذشته ؟

یک سال.

یعنی چهار سال دیگر رشت مقصد گردشگری خواهد بود؟

انشاء الله.

به عنوان رییس مجمع شهرهای جاده ابریشم و مجمع شهرهای کشورهای اسلامی چه تمهیداتی دارید که بتوانید نمادهای رشت رابین المللی کنید؟

با شهرهای اسلامی و شهرهای جاده ابریشم می توان پیوندهای زیادی برقرار کرد که یکی ازحداقل ها عقد خواهر شهری و مناسبات فرهنگی است که نتیجه آنها تعاملات حوزه دانشگاه و حوزه گردشگری خواهد بود. باید شفاف بگویم که در حوزه بین اللمل در ایران موفق نبودیمولی این دو مجمع ای که از سوی سازمان مللمسئولیت اش به ما سپرده شده و دبیرخانه های زیادی در شهرهای مختلف کشور راه اندازی کردیمبه نظر می رسد که شرایط را برای برقراری ارتباط بین شهر به شهر و نه کشور به کشور سرعتش را افزایش می دهد و مهیا می کند. به نظرم ما اگر اعتقاد داشته باشیم که شهرها موتور مولد توسعه هستند چیزی که سازمان ملل به آن پرداخته و به آن احترام می گذارد و همه کشورها این موضوع را فارغ از نگاه های سیاسی پذیرفتند. این چابک سازی و شرایط خیلی می تواند به ما کمک کند.وجود این دو مجمع سرعت برقراری ارتباط و پویایی را برای اهداف ومقاصدی که داریم زیاد می کند.

انتهای پیام/083451

 

نمایشگاه مطبوعات امسال میزبان چهره های مختلفی بود. یکی از آنها شهردار رشت بود که با حضور در غرفه روزنامه همشهری ضمن دیدار با مسئولان غرفه به سوالات آنان در خصوص مباحث توسعه ای رشت پاسخ داد. وی در گفته هایش تاکید دارد می توان با حرکت درست و اصولی به آینده و نگاه به طرفیت های موجود، رشت را هم شهر گردشگرپذیر کشور کرد

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس در این گپ و گفت آمده است:

در رابطه با اینکه پروژه هایی در حوزه شهری رشت در حال اجرایی شدن است سمت و سوی اهداف شما در این باره چیست؟

ابتدا به مناسب ۱۳ اکتبر روز جهانی شهرها تبریک می گویم . قرار است ما کیفیت زندگی و نقش شهروند را در شهر باهم ببینم و فقط به دنبال ساختار و کالبد نباشیم. از نگاهشهرهای اسلامی که مسئولیت ریاست مجمع شهرهای اسلامی به عهده ما قراردارد باید معنویت را از نگاهشهروندان شهرهای اسلامی معنی دار ببینیم.

در شهر رشت برنامه چشم اندازی که تعریف کردیم این است که این شهر مقصد گردشگری باشد و همه زیر ساخت هایی که در این باره تعریف می شود و همه اهداف و ماموریت های ما باید حول محور حوزه گردشگری حرکت کند. چون صاحب یک نعمت خدادادی هستیم و سالیانه ۳۶ میلیون نفر به عنوان گردشگر وارد استان گیلان می شوند. باید ببینیم چقدر موفق هستیم و موفق خواهیم بود کهبتوانیم از این۳۶ میلیون نفر در صنعت گردشگری استفاده کرده و جاذب گردشگر باشیم. باید بپذیریم که گردشگری این قابلیت را دارد که اکثر دغدغه های کشور از نگاه اقتصاد ، اشتغال و خلق ثروت را رقم بزند، در کشوری که صنایع دیگرش فعال نیست.

 در کشور چین می بینیم که در سال ۲۰۱۵ دومین جایگاه اقتصادی جهان را دارد و همه صنایع درآن فعال هستند اما صنعت گردشگری ۳/۹ دهم درصد از تولید ناخالص ملی را به خودش اختصاص می دهد. اما در ایران با توجه به رکود صنایع و شرایط طبیعی و تاریخی ویژه ای که دارد و بخصوص شهرهای شمال به صورت ویژه تر، صنعت گردشگریقابلیت پایه بودنو پیشاهنگی را دارد و لذا همه فعالیت هایما برای فراهم کردن فضا برای جذب گردشگر است.

شما به موضوع گردشگری اشاره می کنید. طبق پیش بینی که در کل دنیا کردندصنعتی مانند بیمه در ده سال اخیر ورشکسته استاما صنعت گردشگری دقیقا برعکس می آید جزو سه یا چهار شغل پر درآمد قرار می گیرد. به خصوص در کشورما که دارای جاذبه های زیادی است. چند سال زمان می خواهد که رشت به نقطه ایده آل دراین صنعت برسد؟

اشاره کردم ما صاحب یک نعمت خدادای هستیم. باید شهرهایی را برای جذب گردشگر آماده کنیم. در قزوین برای این کار ۹ سال وقت و زمان گذاشتم که گردشگر عبوری نباشد و وارد شهر شود. شهر رشت خواسته یا ناخواسته مقصد است. استان گیلان با وجود اینکه ۳۶ میلیون نفر گردشگر را پذیراست ولی شهر رشت به عنوان بزرگترین شهر استان و شمالی کشور با حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت چقدر جاذب است؟ باید نقاطی ایجاد کنیم و فعالیت های عمرانی و زیر ساخت هایی انجام دهیم که این جذابیت تولید شود.

پس ما کار سختی در پیش نداریم. در سال ۲۰۱۵ رشت در رابطه با صنایع غذا و خوراک شناسی جزو شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک شناسی شده است. ۱۷۰ تا ۲۳۰ نوع غذای محلی دراین شهر وجود دارد. لازم است در ورودی های شهر چه در بیلبوردها و چه با اپپلیکشن هایی که روی موبایل ها داریم بتوانیم غذاهای سنتی شهر رشت که در یونسکو به ثبت رسیدهرا به گردشگران معرفی کنیم و بگوییم پذیرای شما هستیم.من اطمینان دارم که جاذب گردشگر خواهیم بود. بزرگترین تالاب درون شهری خاورمیانه، بازار و صنایع دستی و محصولات کشاورزی ارگانیک که در رشت وجود دارد همه ویژگی هایی است که قابلیت جذب گردشگر دارد. باید در این نقاط کارکنیم. برای گردشگری مطالعات زیادیبرای شهر رشت انجام دادیم اما پیوند قطعات پازل در کنار هم را در قالب یک برنامه چشم انداز دیدیم و روی آن فعالیت می کنیم و قرار است بر اساس برنامه چشم انداز مقصد باشیم.

برنامه چشم انداز چند ساله است؟

برنامه چشم انداز ۵ ساله است و من فکر می کنم که می توانیم در این برنامه موفق باشیم.

چند سال از برنامه گذشته ؟

یک سال.

یعنی چهار سال دیگر رشت مقصد گردشگری خواهد بود؟

انشاء الله.

به عنوان رییس مجمع شهرهای جاده ابریشم و مجمع شهرهای کشورهای اسلامی چه تمهیداتی دارید که بتوانید نمادهای رشت رابین المللی کنید؟

با شهرهای اسلامی و شهرهای جاده ابریشم می توان پیوندهای زیادی برقرار کرد که یکی ازحداقل ها عقد خواهر شهری و مناسبات فرهنگی است که نتیجه آنها تعاملات حوزه دانشگاه و حوزه گردشگری خواهد بود. باید شفاف بگویم که در حوزه بین اللمل در ایران موفق نبودیمولی این دو مجمع ای که از سوی سازمان مللمسئولیت اش به ما سپرده شده و دبیرخانه های زیادی در شهرهای مختلف کشور راه اندازی کردیمبه نظر می رسد که شرایط را برای برقراری ارتباط بین شهر به شهر و نه کشور به کشور سرعتش را افزایش می دهد و مهیا می کند. به نظرم ما اگر اعتقاد داشته باشیم که شهرها موتور مولد توسعه هستند چیزی که سازمان ملل به آن پرداخته و به آن احترام می گذارد و همه کشورها این موضوع را فارغ از نگاه های سیاسی پذیرفتند. این چابک سازی و شرایط خیلی می تواند به ما کمک کند.وجود این دو مجمع سرعت برقراری ارتباط و پویایی را برای اهداف ومقاصدی که داریم زیاد می کند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اجتماعی
خواندن کد خبر: 15853

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی