امروز: چهارشنبه 12 آذر 1399 برابر با 02 دسامبر 2020

تبدیل دفتر امور نظافتی به محل خرید و فروش غیرقانونی ارز

  • دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

قاضی شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در جلسه محاکمه ٢١ اخلالگر نظام اقتصادی گفت: متهمان این پرونده با سوءاستفاده از فضای کرونایی، در بازار ارز اخلال ایجاد کردند و موجب افزایش نرخ ارز شدند.

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسن خویی و ٢٠ متهم دیگر روز یکشنبه به صورت علنی و با حضور رسانه ها در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام‌آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.
متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری است و اتهام وی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی است.
متهم حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر است و اتهام نامبرده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده است.
حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی و متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار، ۲۰ هزار دلار نیم سوخته و مقادیری از ارزهای پوند،یوان، لیر، و بتای تایلند است.
متهم مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری و اتهام او مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و مقادیری از ازهای پوند، یوان، لیر  و بتای تایلند است.
متهم یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه است.
متهم محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر، متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار است.
متهم منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر و اتهام وی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است.
مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری و متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.
متهم ابراهیم جلالی فرزند رسول آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر، متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.
متهم یوسف غریبی، آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری و متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی به همراه متهمان حسن خویی و مهدی ناظر دوست است.
متهم محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و اتهام نامبرده اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه است.
متهم رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق کیفری و اتهام نامبرده مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا است.
متهم مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری و اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار است.
متهم حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه، دارای سابقه متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری  حسین خویی و یوسف غریبی است.
متهم علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری و اتهام نامبرده مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با همکاری رسول قنادی است.
متهم سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان است.
متهم مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی است.
متهم چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه و اتهام وی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز است.
متهم امیر سوقانی فرزند حمیدرضا، متواری و اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم سید جلیل حسینی است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد از متهم سیدجلیل حسینی خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

دفتر امور نظافتی که تبدیل به محل خرید و فروش غیرقانونی ارز شد
متهم حسینی در جایگاه حاضر شد و گفت: سال 96 خانه‌ام را فروختم و 12 هزار دلار خریدم که از من دزدیدند برای همین سراغ حرفه آرایشگری رفتم و سال 98 بود که یکی از فامیل‌ها یک بسته دلار به من داد و گفت، برو کار کن؛ متاسفانه در ترمینال آن دلارها را از من دزدیدند، مدارکش نیز موجود است.
قاضی موحد پرسید: در کجا و به چه منظور دفتر اجاره کردید؟
متهم حسینی پاسخ داد: در آذر ماه پارسال در خیابان رامسر دفتری را برای انجام کارهای نظافتی و خدماتی اجاره کردم که این دفتر سه اتاق داشت و یکی از اتاق ها را به مسعود جاویدان اجاره دادم و او در آنجا معاملات سکه، طلا و ارز انجام می‌داد.
قاضی موحد گفت: شما دفتر را برای کار دیگری اجاره کردید اما برخلاف قرارداد اجاره اقدام کردید و فعالیت های غیرقانونی و غیرمجاز انجام دادید.
متهم حسینی پاسخ داد: من نخواستم در این بازی بیافتم روزگار باعث شد، در آن دفتر فردی به نام سوقانی بود که ماهی دو میلیون به او حقوق می‌دادم.
قاضی پرسید: آقای سوقانی الان کجاست؟
متهم گفت: تو در حاشیه بازار پیک موتوری است.
در این لحظه نماینده دادستان اظها رداشت: سوقانی در کیفرخواست، فراری است و باید به دادگاه بیاید.
قاضی خطاب به متهم پرسید: آیا معاملات فردایی و کاغذی داشته‌اید و چقدر سود برده‌اید؟ 
متهم حسینی پاسخ داد: چون پول نداشتم معاملات فردایی داشتم اما معاملات کاغذی نداشتم و از زندگی و دارایی ام می‌توانید متوجه شوید که چقدر سود بردم. 
قاضی موحد از متهم خواست درباره فیش های که موقع مراجعه ضابطان به دفتر وی از پنجره بیرون ریخته است، توضیح دهد.
متهم حسینی گفت: می دانستم کارم غیر قانونی است به خاطر ترس، فیش‌ها را از پنجره بیرون ریختم اما ماموران فیش ها پیدا کردند.
پس از آن متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ سابقه ای  ندارم از وقتی منزلم را فروختم در این کار افتادم و 26 روز در زندان بودم سپس آزاد شدم و شرمنده زن و بچه‌ام هستم.

درخواست متهم سابقه دار؛ صدور حکم همراه با صراحت
در ادامه جلسه دادگاه، متهم مسعود جاویدان پس از تفهیم اتهام توسط قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: مبلغ ١٠ هزار دلار که در کیفرخواست ذکر شده را قبول ندارم .
قاضی پرسید: نحوه آشنایی با آقای حسینی را توضیح دهید.
این متهم پاسخ داد: من فعالیت ارزی نداشتم یک میز از او در یک اتاق دفترش اجاره کردم که مبلغ چهار میلیون و 500 با ماهی 385 هزار تومان به وی می‌دادم و کار سکه می‌کردم.
قاضی موحد گفت: مدرکی دال بر اینکه سکه خرید و فروش می‌کردید دارید؟
متهم گفت: من در مولوی پارچه فروش بودم و افرادی هستند که همه من را می شناسند.
قاضی موحد گفت: شما را به عنوان پارچه فروش می‌شناسند نه سکه فروش، شما مشغول خرید و فروش ارز بودید و نزد بازپرس و پلیس اقرار کردید.
این متهم پاسخ داد: به اجبار می گفتند بنویسم و بگویم فلان افراد شریک من هستند.
قاضی موحد گفت: این سخن قابل پذیرش نیست چون شما سابقه دار بودید و نوع برخورد شما نشان می دهد با تجربه هستید، گزارش شده در حین ورود ماموران مخفی شده بودید و گوشی تلفن همراه و فیش‌های بانکی و حواله‌ها را بیرون ریختید.
این متهم پاسخ داد: من در بالکن بودم، به خاطر سابقه‌ام ترسیدم و فیش‌ها برای آقای حسینی بود.
قاضی گفت: آیا شما در ترکیه دوستی دارید که برای او لیر تهیه می کردید؟ 
متهم جاویدان گفت: خیر من دوستی در آنجا ندارم.
قاضی با قرائت متن کیفرخواست و افزارهای این متهم افزود: شما اقرار کردید که برای دوستی در ترکیه لیر خریده‌اید و الباقی را در فردوسی فروخته‌اید و در دی ماه هزار و ١٠٠ دلار به مصطفی سوری داده‌اید اما پولهایتان را گرفته و فرار کرده است. 
قاضی تصریح کرد: با توجه به اقرارها، شما بعد از زندان هم فعالیت ارزی داشتید. حتی در داخل زندان با آقای سوری آشنا شدید وقرار و مدار گذاشتید.
پس از آن قاضی از متهم خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
این متهم گفت: من فعالیت ارزی نداشتم تورم بنزین در آبان ماه زندگی را برایم سخت کرد در بهمن ماه اتاقی از آقای حسینی اجاره کردم، امیدم استقلال عمل قاضی و صدور حکم توام با صراحت است.
قاضی با تعجب پرسید: صدور حکم همراه با صراحت می خواهید؟
متهم پاسخ داد: بله.

در ادامه جلسه دادگاه متهم محسن معظمی فر با دستور قاضی موحد برای دفاع از خود در جایگاه قرار گرفت.
قاضی موحد گفت: اتهام شما اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و ۶ میلیون لیر ترکیه است.
متهم در پاسخ گفت: من قبلاً هم به افسر پرونده گفتم لیرها متعلق به آقای میرزاخانی است، حتی دستخط او هم موجود است؛ دفتر مال من نبود و من در خرید و فروش لیر نقشی نداشتم.
قاضی پرسید: پس در آن دفتر چه کاری انجام می‌دادید و چطور با آقای میرزاخانی آشنا بودید؟
متهم گفت: از قبل با او آشنا بودم و فقط برای دیدار به دفتر وی رفته بودم؛ از سال ۹۶ تا ۹۷ با ماشین کار می کردم قبل از آن هم در موبایل فروشی کار می‌کردم.
قاضی موحد در ادامه از متهم خواست نحوه آشنایی با حمیدرضا بیگی را توضیح دهد.
متهم پاسخ داد: او از من مقداری پول برای خرید ۵۰ هزار دلار طلب داشت. در واقع ۱۳ هزار و ۳۲۰ تومان این دلارها را خریداری کرده ام و به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۳۰ تومان فروخته‌ام که در خرداد ٩٨ از من کلاهبرداری شد و تمام دارایی‌ام را بردند.
قاضی موحد از متهم درباره نحوه آشنایی با محمد فتحی، ابراهیم جلالی، اسلامی، محمد اکبری سوال کرد.
متهم گفت: من با آقای فتحی مبادله‌ای نداشتم و او را به یاد نمی‌آورم. با توجه به اینکه در بازار خرید و فروش ارز کار می‌کردم شاید او با من سه تا هفت هزار دلار مراوده ارزی داشته باشد. در مورد آقای اسلامی نیز باید بگویم که او را نمی‌شناسم شاید به او نیز ۲ هزار دلار ارز فروخته باشم.
وی ادامه داد: با آقای ابراهیم جلالی خرید و فروش ارز نداشته ام اما او را می‌شناختم.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی موحد خطاب به متهم گفت: در اقرارها شما گفته‌اید که از مشهد برایتان ارز می‌آوردند در این باره چه توضیحی دارید؟
متهم نیز پاسخ داد: هر هفته سه تا پنج هزار دلار و به مدت سه ماه توسط سه نفر برای من از مشهد ارز می آوردند.
قاضی موحد افزود: پس چطور می‌گویید که آن دفتر برای شما نبوده است؟ از این خرید و فروش ارز چقدر سود کردید؟
متهم پاسخ داد: من کف خیابان کار می‌کردم و در این مدت ۲۰ تا ۲۵ میلیون سود کردم.
متهم در آخرین دفاع از خود گفت: من اشتباه کردم که در این بازار فعالیت داشتم و در خرداد ۹۸ از من کلاهبرداری کردند و رفتند.
در ادامه جلسه دادگاه، یکی دیگر از متهمان این پرونده در جایگاه قرار گرفت.
قاضی موحد از متهم پرسید: گفته می‌شود از سال ۹۱ در کار ارز بودید چه پاسخی دارید.
متهم گفت: من در منوچهری فعالیت می‌کردم و روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار خرید و فروش داشتم و در این مدت ۶۵ میلیون سود کردم.
قاضی خطاب به متهم گفت: گردش مالی حساب‌هایی که شما اعلام کردید حدود ۶ میلیارد تومان است، سود ۶۵ میلیونی توجیهی ندارد.
قاضی در ادامه از متهم خواست درباره آشنایی با جواد عظیمی، بهنام صحرانورد و موسی وند توضیح دهد..
متهم گفت: با آن‌ها در گروه تلگرامی آشنا شدم و مبادله‌ای نداشتم.
قاضی موحد در ادامه گفت: بر اساس اقرار خود هشت ماه در خیابان منوچهری و روزانه ۲۵ تا ۵۰ هزار دلار مبادله ارزی داشته‌اید. چه پاسخ دارید؟
متهم پاسخ داد: من روزانه دو هزار تا ۲۵۰۰ دلار بیشتر خرید و فروش ارز نداشتم و اشتباه کردم و از من کلاهبرداری شده است و دارایی‌ام را از دست داده‌ام.

پشیمانم و از دادگاه تقاضای رأفت اسلامی دارم
در ادامه این جلسه دادگاه دیگر متهم این پرونده منوچهر روشن در جایگاه اتهام قرار گرفت.
قاضی موحد گفت: طبق کیفرخواست صادره اتهام شما اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان سه میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است.
این متهم گفت: من از اردیبهشت تا دی سال قبل به صورت کمیسیونی در خیابان منوچهری کار می کردم.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: طبق اقرار خودتان روزانه ۹ هزار و ۵۰۰ دلار خرید و فروش ارز داشتید از این بابت چه مقدار سود کردید.
متهم گفت: در مجموع من ۳۶ میلیون تومان سود کردم، چون من واسطه بودم.
قاضی خطاب به متهم گفت: در حساب‌هایی که اعلام کردید دو میلیارد گردش مالی گزارش شده است؛ این مقدار سود توجیه ندارد.
متهم گفت: علت بالارفتن گردش مالی من به این دلیل است که برخی مشتریان فقط حساب من را قبول داشتند و پول خرید و فروش را به حساب من واریز می‌کردند و من به عنوان واسطه پول را برای فرد دیگری می‌ریختم.
قاضی موحد گفت: شما بازار ارز را به هم ریخته‌اید و یک محل مسکونی به عنوان دفتر اجاره کردید و در این مدت که بیماری کرونا شیوع داشت از این فضا استفاده کرده‌اید و به صورت غیر قانونی موجب افزایش قیمت ارز شدید، شما که بازنشسته بودید و درآمد داشتید چرا وارد این کار شدید؟
متهم پاسخ داد: من نه قصد اخلال در نظام ارزی کشور را داشتم نه با این مفهوم آشنا بودم و از کرده خودم پشیمان و نادم هستم و از دادگاه تقاضای رافت اسلامی و بخشش دارم.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اجتماعی
خواندن کد خبر: 24102
برچسب‌ها

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


 

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی