امروز: چهارشنبه 13 فروردين 1399 برابر با 01 آوریل 2020

سه شنبه, 27 اسفند 1398 14:04

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت در مقایسه با دیروز تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی شصت میلیون ریال ، نیم سکه بهار آزادی سی میلیون و پانصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی هفده میلیون ريال اعلام شده است

دوشنبه, 26 اسفند 1398 11:18

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . قیمت تمام سکه بهار آزادی شصت میلیون و صد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی سی میلیون و پانصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی هفده میلیون و دویست  هزار ريال اعلام شده است

پنج شنبه, 08 اسفند 1398 12:16

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد ، اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی شصت و یک میلیون و دویست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی سی و یک میلیون صد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی نوزده میلیون ريال اعلام شده است

چهارشنبه, 07 اسفند 1398 10:45

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی شصت و یک میلیون و هفتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی سی و یک میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی نوزده میلیون ريال اعلام شده است

دوشنبه, 05 اسفند 1398 12:51

تمام سکه و نیم سکه و امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد.قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی سی میلیون و چهارصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی هجده میلیون و هفتصد ريال اعلام شده است

یکشنبه, 04 اسفند 1398 10:49

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و نه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی سی میلیون و پانصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی هجده میلیون و پانصد ريال اعلام شده است

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 11:02

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی شانزده میلیون و هفتصد هزار ريال اعلام شده است

سه شنبه, 29 بهمن 1398 10:35

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و هفت میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی شانزده میلیون و دویست هزار ريال اعلام شده است

اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی