امروز: سه شنبه 21 آبان 1398 برابر با 12 نوامبر 2019

یکشنبه, 19 آبان 1398 13:09

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.  قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه میلیون و هشتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون هفتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و هفتصد هزار ريال اعلام شده است.

شنبه, 18 آبان 1398 10:12

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد . قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه میلیون و هشتصد و سی هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون هفتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و هفتصد هزار ريال اعلام شده است.

پنج شنبه, 16 آبان 1398 10:44

سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل میلیون و صد و هفتاد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون هشتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و هشتصد هزار ريال اعلام شده است.

پنج شنبه, 09 آبان 1398 11:54

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه میلیون و صد و بیست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون صد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و صد هزار ريال اعلام شده است. 

پنج شنبه, 02 آبان 1398 11:03

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون ريال اعلام شده است. 

دوشنبه, 29 مهر 1398 09:53

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه میلیون و هفتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون سیصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و سیصد هزار ريال اعلام شده است. 

یکشنبه, 28 مهر 1398 10:50

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت هر گرم طلای خام تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه میلیون و هفتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون سیصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و سیصد هزار ريال اعلام شده است.

پنج شنبه, 25 مهر 1398 10:38

تمام سکه ، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت هر گرم طلای خام تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون سیصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و سیصد هزار ريال اعلام شده است.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی