امروز: جمعه 04 بهمن 1398 برابر با 24 ژانویه 2020

 

 

سه شنبه, 01 بهمن 1398 11:05

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و نه میلیون وصد و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و چهار میلیون هفتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده میلیون و سیصد هزار ريال اعلام شده است

سه شنبه, 24 دی 1398 10:23

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و هفت  میلیون وهفتصد و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و چهار میلیون پانصد و ده هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی چهارده میلیون و هفتصد هزار ريال اعلام شده است

یکشنبه, 22 دی 1398 11:12

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد.قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و هفت  میلیون وسیصد و ده هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و چهار میلیون هشتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی چهارده میلیون و نهصد هزار ريال اعلام شده است

شنبه, 21 دی 1398 11:32

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما نرخ طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و هفت  میلیون و دویست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و چهار میلیون هشتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی چهارده میلیون و نهصد هزار ريال اعلام شده است

پنج شنبه, 19 دی 1398 10:47

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد . قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و هفت  میلیون و هشتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و پنج میلیون دویست هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده میلیون و دویست هزار ريال اعلام شده است

دوشنبه, 16 دی 1398 10:50

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و  پنج میلیون پانصد  هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده  میلیون و ششصد هزار ريال اعلام شده است

یکشنبه, 15 دی 1398 10:54

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و نه میلیون و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و  پنج میلیون پانصد  هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده  میلیون و پانصد هزار ريال اعلام شده است

چهارشنبه, 11 دی 1398 11:06

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و شش  میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و سه میلیون هشتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی چهارده میلیون و هشتصد هزار ريال اعلام شده است

اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی