امروز: یکشنبه 31 شهریور 1398 برابر با 22 سبتامبر 2019

پنج شنبه, 28 شهریور 1398 11:35

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد . قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون هفتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و ششصد هزار ريال اعلام شده است.

چهارشنبه, 27 شهریور 1398 13:12

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد . قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون هفتصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و ششصد هزار ريال اعلام شده است.

دوشنبه, 25 شهریور 1398 10:52

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی سی و نه  میلیون و نهصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون چهارصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و چهارصد هزار ريال اعلام شده است.

یکشنبه, 24 شهریور 1398 12:00

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد . قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و میلیون و هشتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون ششصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و هفتصد هزار ريال اعلام شده است

شنبه, 23 شهریور 1398 11:09

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و میلیون و هشتصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست میلیون نهصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی دوازده میلیون و نهصد هزار ريال اعلام شده است

پنج شنبه, 21 شهریور 1398 12:42

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه و طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و یک میلیون و پنجاه هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و یک میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی سیزده میلیون ريال اعلام شده است

چهارشنبه, 20 شهریور 1398 11:02

نیم سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و یک میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی سیزده میلیون و صد هزار  ريال اعلام شده است.

یکشنبه, 17 شهریور 1398 11:26

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و یک میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی سیزده میلیون و صد هزار  ريال اعلام شده است.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی