امروز: جمعه 14 آذر 1399 برابر با 04 دسامبر 2020

 • اعداد و ارقام دروغ نمی گویند
راندمان 3.5 درصدی حامد عبدالهی در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا!

 • چهارشنبه, 06 شهریور 1398
 • نوشته شده توسط 
 • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

راندمان 3.5 درصدی حامد عبدالهی در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا!

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس؛ قریب به دو سال از شروع به کار شورای پنجم شهر رشت می گذرد. معمولا یکی از مشکلات اصلی کنشگران امور شهری در شهرهای استان گیلان بی تفاوتی یا برخورد هیجانی، احساسی و لحظه ای با مباحث مرتبط با مدیریت شهری است.

این عارضه خود را به صورت عدم احساس مسئولیت و تعهد نسبت به روند تغییر و تحولات و نگاه فرافکنانه به مسائل شهر و یا قهر و پشت کردن به منافع شهر و یا در مقابل آن به صورت رفتارهای هیجانی و انفجاری که ناشی از احساسات و علاقه به مسائل شهری است اما نهایتا فواره وار بسیار سریع رو به افول می گذارد و باز هم نه تنها تبدیل به یک حرکت پیش برنده و اصلاحی نمی شود بلکه تبدیل به دلسردی و اتلاف انرژی مثبت رشتوندان و نهایتا باز هم منجر به قهر و تنها گذاشتن شهر رشت با مشکلات ، مسائل و نارسایی های موجود می گردد.

این در حالیست که امروزه شهر عزیزمان رشت به مثابه یک کالبد دارای بنیه بسیار قوی، تنومند و پیشرو است که در طول زمان و با استمرار بی توجهی، بی مهری و عدم پایش و ارزیابی کار تیم مدیریت، رو به ضعف، فربهی و نا کارآمدی نهاده است.

بدیهی است نمی توان از این جسم آسیب دیده توقع بهبود ناگهانی و یا از تیم مدیریتی آن انتظار معجزه داشت بلکه بهبود وضعیت شهر نیاز به شکیبایی، زمان، برنامه و پایش مستمر وضعیت درمانی و ارزیابی کار تیم مدیریتی شهر دارد.

شاهد این مدعا اینکه سالهاست خیل عظیمی از رشتوندان و جوانان شهرمان نگران وضعیت رشت هستند. با شادی های این شهر خنده و با کمبود هایش گریسته اند. بارها برای مشکلات بوجود آمده گریبان دریده اند و از اعتراض و تشکیل کمپین و حتی گاها و بعضا به تشخیص خود و در جهت جریان هیجانات اجتماعی ، عاملین آن مشکل را به باد انتقاد گرفته اند اما در طول زمان با وجود همه این انرژی صرف شده تغییر و بهبود متناسب با آن در وضعیت شهر ایجاد نشده است.

چه بسا در بسیاری از تحولات شهری در فقدان یک نگاه تحلیل گرانه، ارزیابانه و ریشه یابانه اصولا مردم فرهیخته شهر رشت در تشخیص دچار اشتباه محاسباتی شده اند یا جریانات منفعت طلب با نفوذ و برنامه ریزی و پروپاگاندا واقعیت را طور دیگری نشان داده اند.

فلذا تحریریه رشت پرس در راستای رسالت ذاتی و حرفه ای خود تصمیم به کالیبره کردن یک مدل ساده و قابل درک عمومی برای ارزیابی عملکرد اعضاء و کمیسیون های شورای پنجم به تفکیک و بر اساس شاخص های کمی مشخص در دوسال گذشته گرفته است.

از این رو با رجوع به ماده 71 قانون شوراها به طور عام وظایف شورا در چند سر فصل کلی شامل احصاء و اعلام مشکلات و نارسایی های شهری، پیشنهاد راه حل در قالب ارائه طرح و برنامه، بررسی و تصویب و ابلاغ نامه ها، طرح ها و لوایح، نظارت بر عملکرد شهرداری و افزایش سطح مشارکت شهروندی دسته بندی می شود. فلذا برای ارزیابی عملکرد شورا باید شاخص های کمی عملکردی احصاءگردد که به نوعی بیشترین تناظر یا ارتباط معنایی را با معیارها و وظایف کلی پنجگانه فوق داشته باشد.

متاسفانه در فقدان یک مدیریت شفاف در شورای شهر رشت دسترسی به اطلاعات نسبتا اندکی از طریق ارگان اطلاع رسانی و پرتال رسمی شورا قابل احصاء است بنابراین با توجه به موارد مطروحه و کمبود اطلاعات شدید شاخص های قابل اندازه گیری ذیل برای ارزیابی عملکرد اعضاء و کمیسیون های شورا به تفکیک تعیین گردید.

هرچند این شاخص های ارزیابی برای اولین بار ممکن است کمی ساده و ابتدایی به نظر برسد اما امید آن می‌رود در طول زمان و با اصلاح نگاه و یا حساس نمودن نخبگان شهری در آینده گام های بهتر و علمی تر در این زمینه برداشته شود.

 • شاخص های ارزیابی عملکرد شورا:
 1. شاخص حضور در جلسات(a) : در راستای انجام حداقل وظایف تشکیلاتی و نظارتی شورا ( حداکثر 25 امتیاز و به ازاء هر جلسه غیبت ، یک امتیاز منفی(
 2. شاخص نطق های پیش از دستور (b) : که ارتباط مستقیم با احصاء و اعلام معضلات و نارسایی های شهر دارد ( حداکثر 25 امتیاز و متناسب با نسبت تعداد نطق عضو مورد نظر به تعداد نطق حداکثری بین اعضاء(
 3. تهیه و ارائه طرح به شورا (c) : که ارتباط مستقیم با معیار پیشنهاد راه حل دارد (حداکثر 35 امتیاز و متناسب با نسبت تعداد طرح عضو مورد نظر به تعداد طرح حداکثری بین اعضاء)
 4. شاخص تعداد تذکرات رسمی ارائه شده به هیات رئیسه شورا یا شهردار (d) : که ارتباط مستقیم با معیار نظارت بر اجرای قوانین در شورا و شهرداری دارد ( حداکثر 15 امتیاز و متناسب با نسبت تعداد تذکرات عضو مورد نظر به تعداد حداکثری تذکرات بین اعضاء (
ردیف

عضو شورا

شاخص a از 25 امتیازشاخص b از 25 امتیازشاخص c از 35 امتیازشاخص d از 15 امتیازجمع کل
تعداد غیبتامتیاز از 25

تعداد نطق

امتیازاز 25*(تعدادنطق/نطق حداکثر)تعداد طرحامتیازاز 35*(تعدادطرح/طرح حداکثر)تعداد تذکراتامتیازاز 15*(تعدادتذکر/تذکر حداکثر)
1اسماعیل حاجی پور9161611.50021037.5
2حجت جذب1411320021023
3احمد رمضانپور421322313.521057.5
4رضا رسولی5203223103521088
5فرهام زاهد12138613.51527.5
6فاطمه شیرزاد025171213.531555.5
7بهزاد ذاکری 223151113.521047.5
8سید امیرحسین علوی1114352541421063
9محمد حسن عاقل منش42110741421052
10حامد عبدالهی35

(10-)

0

4300158-
11محمد حسن علیپور421161213.521046.5

جدول شماره 1:

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات در سایت شورا ، این جدول بر اساس اطلاعات تا تاریخ 29/03/1398 تکمیل شده است.

شاخص های ارزیابی عملکرد کمیسیون های شورا :

 1. شاخص تشکیل جلسات (A) : در راستای انجام حداقل وظایف شورایی ( حداکثر 25 امتیاز و متناسب با تعداد جلسات کمیسیون به تعداد جلسات حداکثر بین کمیسیون ها(
 2. شاخص تهیه طرح ها توسط کمیسیون ها (B) : که ارتباط مستقیم با معیار احصاء نارسایی ها و پیشنهاد راه حل مناسب دارد ( حداکثر 25 امتیاز متناسب با نسبت تعداد طرح های تهیه شده در هر کمیسیون به تعداد طرح های حداکثری تهیه شده در کمیسیون ها(
 3. شاخص آیتم های بررسی و تصویب شده در کمیسیون (C) :این شاخص می تواند نشان دهنده میزان فعالیت های کمیسیون های شورا باشد.(حداکثر 25 امتیاز متناسب با نسبت آیتم های تصویب شده در هر کمیسیون به تعداد حداکثری آیتم های تصویب شده بین کمیسیون ها(
 4. شاخص مشارکت های عمومی خصوصا در طیف نخبگان شهری (D): به لحاظ کمی این شاخص را می توان با تعداد رویدادهای تخصصی شامل نشست، کنفرانس، جشنواره و ... ارزیابی نمود(حداکثر 25 امتیاز متناسب با نسبت رویدادهای تخصصی یک کمیسیون به تعداد حداکثری رویدادهای برگزار شده در کمیسیون ها دارد.

مجددا تاکید می نماید با توجه به عدم دسترسی به برخی اطلاعات معیارهای با اهمیتی شامل وجود نگاه برنامه محور در کمیسیون ها ،کمیت وکیفیت مشاورین برگزیده شده ، ورود به مباحث به طور کیفی در موارد مطروحه در کمیسیون و ... مقدور نبوده است.

از طرفی با توجه به اینکه کمیسیون ها در دو سال پیاپی در دوران شورای پنجم در حال فعالیت هستند ، جداول شماره 2 و 3 به ترتیب برای ارزیابی عملکرد کمیسیون ها ( از شهریور 96 تا تیرماه 97 و از تیرماه 97 تا اول مرداد ماه 98) پرداخته است.

جدول شماره 2: ارزیابی عملکرد کمیسیون های شهریور 96 تا تیرماه 97

ردیفنام کمیسیونرئیس کمیسیونشاخصAاز25 امتیازشاخصAاز25 امتیازشاخصAاز25 امتیازشاخص Dجمع کل
تعداد جلسات25*تعداد جلسات/حداکثر جلساتتعداد طرح25*تعداد طرح /حداکثر طرحآیتم های تصویبی25*آیتم های تقریبی/ حداکثر آیتم های تقریبیشاخص مشارکت25*رویدادها/حداکثر رویدادها
1برنامه و بودجه و حقوقیزاهد52150082250040
2بهداشت و خدمات شهری و محیط زیست شیرزاد471413722221049
3عمران و توسعه شهریرسولی8625825742331588
4فرهنگی ، اجتماعی و گردشگریعاقل منش3612413571852568
5حمل و نقل و ترافیکحاجی پور35120036111528

ردیفنام کمیسیونرئیس کمیسیونشاخصAاز25 امتیازشاخصAاز25 امتیازشاخصAاز25 امتیازشاخص Dجمع کل
تعداد جلسات25*تعداد جلسات/حداکثر جلساتتعداد طرح25*تعداد طرح /حداکثر طرحآیتم های تقریبی25*آیتم های تقریبی/ حداکثر آیتم های تقریبیشاخص مشارکت25*رویدادها/حداکثر رویدادها
1برنامه و بودجه و حقوقیجذب39120090220034
2بهداشت و خدمات شهری و محیط زیست شیرزاد4213137217.531048.5
3عمران و توسعه شهریرسولی79258251032531590
4فرهنگی ، اجتماعی و گردشگریعاقل منش3912413551552565
5حمل و نقل و ترافیکعبدالهی51.50082003.5-

جدول شماره 3: ارزیابی عملکرد کمیسیون های شورا ار تیرماه 97 تا تیرماه 98

با نگاه به سه جدول ارزیابی بدست آمده نتایج جالب توجهی قابل تحلیل است.

 1. با تحلیل جدول شماره(1) در خصوص ارزیابی عملکرد ها ی اعضاء شورا ملاحظه می گردد. با شاخص های در نظر گرفته شده 4 نفر ار اعضاء شورای شهر رشت دارای راندمان کمتر از 40 درصد می باشند. همچنین به ترتیب رضا رسولی با 88 امتیاز دارای بهترین عملکرد و حامد عبدالهی تنها با 8 امتیاز از 100 امتیاز دارای عملکردی فاجعه بار است.
 2. با تحلیل جداول شماره (2) و (3) نتیجه ی جالب توجهی گرفته می شود با شاخص های در نظر گرفته شده اگرچه در هر دو سال به ترتیب کمیسیون های عمران و توسعه شهری به ریاست رضا رسولی و فرهنگی ،اجتماعی به ریاست محمد حسن عاقل منش بهترین عملکرد و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در هر دو سال ضعیف ترین عملکرد را داشته است لکن در سال اول نتایج نشان دهنده، فعالیت قابل قبول و تقریبا قابل مقایسه همه ی کمیسیون ها نسبت به یکدیگر است(حداقل راندمان 30 درصدی) درحالیکه در سال دوم کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر رشت به ریاست حامد عبدالهی ، با راندمان تنها 3.5 درصد قطعا رکورد ضعیف ترین عملکرد در ادوار مختلف کمیسیون های شورای شهر رشت را داراست.

در نهایت لازم به ذکر است اگرچه انتظار می رود شورای شهر رشت خود به خود نسبت به ارزیابی عملکرد اعضاء وکمیسیون ها ی تخصصی اقدام و نتیجه را به مردم گزارش نماید ، لکن در فقدان این سیستم خودپایش، نویسنده این مقاله صرفا با اطلاعات اندک بدست آمده از مجموعه مدیریت شهری نسبت به تهیه ی این تحلیل اقدام نموده است . فلذا قطعا این مرقومه خالی از ایراد و اشکال نیست اما حداقل مدلی است برای عبور شهروندان از اظهار نظر و قضاوت های سلیقه ای و احساسی و سیر به سمت تحلیل های شاخص مند و با معیار های مطالعه شده و قابل اندازه گیری.

انتهای پیام/083466

خواندن 1121 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در مدیریت شهری
خواندن کد خبر: 21822

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


 

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی